สวพ. มก. เข้าร่วมงานวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5

Read more

บุคลากร สวพ.มก. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.8 ทรงหว่านข้าว

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

Read more