วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ

วัสดุเพาะกล้าจากขุยมะพร้าวหมัก สามารถปรับสมบัติ (การอุ้มน้ำและระบายอากาศ) ทางกายภาพ และปริมาณธาตุอาหารตามต้องการ สามารถทดแทนพีทมอส ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3428-1084

Read more