เตาปิ้ง-ย่าง ปลอดสารพิษ

“เตาปิ้ง-ย่าง ปลอดสารพิษ” เพื่อแก้ไขปัญหาสาเหตุการเกิดสาร PAHs. ส่วนหนึ่งเกิดจากถ่านไม้ (Charcoal) มาใช้เผาให้ความร้อนในการปิ้งย่างน้ำมันหรือไขมันสัตว์หยดลงบนเตาแล้วสัมผัสกับถ่านที่กำลังลุกไหม้โดยตรง เกิดเป็นเขม่าควัน ซึ่งเป็นสาร PAHs. นักวิจัยจึงได้ออกแบบรางดักน้ำมัน หรือไขมันจากการปิ้งย่าง ไม่ให้สัมผัสกับถ่านที่กำลังลุกไหม้แต่ยังให้รูปแบบและอารมณ์ในการปิ้งย่างแบบเดิมสอบถามได้ที่ ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ และ ดร. สุเทพ จันทร์เขียว อาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โทร. 02-942-8109)

Read more

ถ่านอัดแท่งอนามัย

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งอนามัย เป็นถ่านที่ให้ค่าความร้อนสูง ให้ความร้อนสม่ำเสมอ สะอาด เพราะมีปริมาณคาร์บอนเสถียรสูง สารระเหยต่ำ ควันน้อย ขี้เถ้าน้อย อาหารที่ปิ้งย่างมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประหยัดและสะดวก เพราะมีความหนาแน่นสูง ติดไฟนาน

Read more