ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC#30

ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC#30 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตฝักสด ลักษณะเด่น คือ ทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ย ไม่เลื้อยขึ้นค้าง ต้านทานต่อโรคราสนิม ฝักเขียวเข้มปานกลาง หวานกรอบ ฝักยาว 46 เซนติเมตร เริ่มออกดอกแรกเมื่ออายุ 32 วัน ดอกบานเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 36 วัน เก็บฝักแรกเมื่ออายุ 42 วัน ถั่วฝักยาวไร้ค้างสามารถเก็บฝักสดหลังดอกบาน 9 วัน และจะเก็บได้ ทุกๆ 3- 4 วัน สอบถามได้ที่ คุณเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3435-1399

Read more

ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ ฝักสีม่วง โดย ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์

ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ ฝักสีม่วง ผลิตฝักสดเฉลี่ย 2,000 – 2,800 ก.ก./ไร่ ฝักสีม่วงเข้ม ฝักพองช้า ปลูกได้ตลอดปี มีคุณค่าโภชนาการสูง ติดต่อได้ที่ ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์ ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน โทร. 0-3435-1399 ผลงานวิจัย: ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์ ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more