ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ

ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติการเพาะถั่วงอก แต่เดิมต้องคอยเฝ้ารดน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน เมล็ดถั่วเขียวจะงอกเป็นถั่วงอกสีขาว ทำให้เสียเวลาในการเฝ้ารดน้ำอยู่ประจำ ซึ่งชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ ช่วยในควบคุมการให้น้ำได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องการที่จะต้องคอยเฝ้ารดน้ำให้กับถั่วงอก และที่สำคัญช่วยสร้างรายได้ และได้บริโภคผลผลิตถั่วงอกสด ที่มีคุณภาพ สอบถามได้ที่ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-4065-4197

Read more

ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ

การเพาะถั่วงอก แต่เดิมต้องคอยเฝ้ารดน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน เมล็ดถั่วเขียวจะงอกเป็นถั่วงอกสีขาว ทำให้เสียเวลาในการเฝ้ารดน้ำอยู่ประจำ ซึ่งชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ ช่วยในควบคุมการให้น้ำได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องการที่จะต้องคอยเฝ้ารดน้ำให้กับถั่วงอก และที่สำคัญช่วยสร้างรายได้ และได้บริโภคผลผลิตถั่วงอกสด ที่มีคุณภาพ สอบถามได้ที่ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-6-4065-4197

Read more

เครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก

เครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก มีอัตราการทำงานและความแม่นยำในการคัดแยกเปลือกสูง ถั่วงอกเสียหายจากการคัดแยกเล็กน้อย สามารถนำไปใช้คัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอกได้ดี สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานหรือจำหน่ายได้เป็นเวลานาน สอบถามได้ที่ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โทร.0-34351885

Read more

เครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก

ถั่วงอกคือต้นอ่อนที่เพิ่งงอกออกมาจากเมล็ดถั่ว นิยมเพาะจากเมล็ดถั่วเขียวผิวดำ โดยนำมาเพาะในภาชนะที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม ภายในเวลา 2-3 วัน โดยไม่ให้โดนแสงแดด เพื่อไม่ให้รากและใบเลี้ยงงอกออกมา ต้นถั่วจึงยังไม่โผล่เป็นต้นกล้า ยังคงเป็นแค่หน่ออ่อนของถั่ว จึงเรียกว่าถั่วงอก การเก็บเกี่ยวถั่วงอกควรเก็บเกี่ยวภายใน 3-4 วันหลังเพาะเมล็ด แต่ในช่วงฤดูร้อนถั่วงอกจะงอกเร็วกว่าในช่วงฤดูหนาว หากเก็บเกี่ยวช้าถั่วงอกจะมีต้นยาวและผอม เมื่อหน่ออ่อนเติบโตเป็นถั่วงอกแล้ว เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วจะมีลักษณะที่แข็งขึ้น โดยธรรมชาติแล้วเปลือกหุ้มเมล็ดนี้จะหลุดออกไปเอง แต่ก็มีบางส่วนยังคงติดแน่นอยู่กับส่วนหัวของถั่วงอก

Read more

ถั่วงอกเพาะเอง…เพื่อสุขภาพดี๊ดี

ถั่วงอกเป็นผลผลิตจากถั่วเขียวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สะอาด ถูกหลักอนามัย เพาะได้ง่าย ใช้เวลาน้อย สามารถเพาะได้ในที่ร่มตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการผลิตหรือกระบวนการผลิต

Read more

เครื่องเพาะถั่วงอก ขนาดครอบครัว โดย รศ.มนตรี ค้ำชู

เครื่องเพาะถั่วงอก ขนาดครอบครัว ปลอดภัยจากสารเคมี ประหยัด สะดวก ใช้หลักการกาลักน้ำในการควบคุมเวลา ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.มนตรี ค้ำชู ภาพวิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-5449-5552

Read more