ชาจิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

น.ส.ภคพร สารทลาลัย
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-109-4465 E-mail: rdispsa@ku.ac.th

Read more

ชาจิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

น.ส.ภคพร สารทลาลัย
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-109-4465 E-mail: rdispsa@ku.ac.th

Read more

ชาชิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

ชาชิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการยังยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง โดยการแปรรูปใบจิงจูฉ่ายให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของชาเพื่อสุขภาพ ช่วยในการปรับสมดุลภายในร่างกาย ลดความดันโลหิต ฟอกเลือด และยังคงรักษาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งไว้ในการผลิตภัณฑ์ สอบถามได้ที่ คุณภคพร สาทลาลัย ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1399

Read more