การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้

ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นที่นิยมในการบริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มที่ดีเมื่อหุงสุกแล้วจะนิ่มและมีกลิ่นหอม ถึงแม้ว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะเป็นข้าวคุณภาพดี แต่ก็มีข้อจำกัดคือ เป็นข้าวที่ไม่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคหรือแมลง โดยเฉพาะโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae ที่พบว่ามีการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อยู่เสมอ ซึ่งในแต่ละปีการระบาดของโรคไหม้ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวลดลงประมาณ 5% จากที่ควรจะได้ แต่หากพบการระบาดของโรคไหม้อย่างรุนแรงก็อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีความคล้ายกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ

Read more