ทีมรุกขกร มก. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณ สวพ.มก.

เช้าวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ทีมรุกขกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้มหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าตอบแทน ถ้าหน่วยงานใดหรือใครสนใจ อยากให้ทีมนี้ ไปตัดแต่งต้นไม้แบบถูกหลักวิชาการ ติดต่อได้ที่เพจ KU รุกขกร   

Read more