ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2

“ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network :

Read more

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมตลาดนัดไอเดียไอโดน ประจำปี พ.ศ.2560

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จะจัดกิจกรรมตลาดนัดไอเดียไอโดน ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น G สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

Read more