ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร

ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร เป็นอากาศยานที่ได้รับการพัฒนา ขึ้นเพื่อติดตามความสมบูรณ์ของพืชสามารถสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก โดยมีความละเอียดของภาพถ่ายสูงกว่าการสำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้ละเอียดมากกว่าที่เคย และระบุความต้องการของต้นพืชในแต่ละส่วนพร้อมตำแหน่งพิกัดอย่างแม่นยำทำให้พืชได้รับสารเคมีอย่างพอดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร ตามแนวทางการทำเกษตรอิจฉริยะ หรือ Smart Farming สอบถามได้ที่ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1703-4

Read more

ประชุมหารือความร่วมมือในการใช้ดาวเทียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการประชุมหารือความร่วมมือในการใช้ดาวเทียม และเนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตั้งดาวเทียม และสถานีภาครับและประมวลผลสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยระบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น

Read more

วิศวกรรมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์

วิศวกรรมถ่ายภาพดาวเทียมเพื่อการเกษตร ช่วยในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง พื้นที่การเกษตร เพื่อการสำรวจสภาพพื้นที่เพาะปลูก แต่ละพื้นที่ โดยรับสัญญาณจากจานดาวเทียม เพื่อทำการวิเเคราะห์ภาพถ่ายในพื้นที่เพาะปลูกนั้นๆ แม้จะอยู่ห่างไกล ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ โทร.0-2940-7052 ผลงานวิจัย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
จุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more