เครื่องดื่มดอกกระเจี๊ยบ ผลพุทราลดน้ำตาลเสริมโพรไบโอติก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 08-0578-0455

Read more

เครื่องดื่มดอกกระเจี๊ยบผสมผลพุทราลดน้ำตาลเสริมโพรไบโอติก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะทีมวิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 08-0578-0455

Read more