นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป

ด้วยเหตุนี้ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาฟองโฟมผลไม้ขึ้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อใช้เป็นท็อปปิ้งของเครื่องดื่มที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปพร้อมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเวลาเดียวกัน ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนาฟองโฟมผลไม้ใช้เทคโนโลยีด้านคอลลอยด์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยส่วนผสมที่ใช้จะเป็นผลไม้แท้ๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ฟองโฟมจากนมที่มีอยู่ในท้องตลาด

Read more