พิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัยของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัดร่วมกับ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับทีมผู้บริหารในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก.และผู้บริหารบริษัท ดู เดย์ ครีม จำกัด ที่มอบทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากเมือกหอยทากในประเทศไทย” ซึ่งมี ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล อาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Read more