รายการวิทยุ เรื่อง การผลิตยาและวัคซีนฆ่าเห็บโค/ณรงค์ จึงสมานญาติ

พืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค ซึ่งการใช้สารสกัดจากพืชฆ่าเห็บโคนั้น มีข้อดีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ในการซื้อยาฆ่าเห็บสังเคราะห์ที่มีราคาแพงเพราะเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เงินไม่ออกนอกประเทศ เป็นการช่วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของไทย

Read more

Ku Exto Waterbase โดย รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ

Ku Exto Waterbase สเปรย์กำจัดเห็บ ใช้พ่นตามพื้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน พ่นให้เป็นเส้นรอบ ตามขอบ ซอก มุม ตรงบริเวณสุนัขนอนหลับ เพื่อฆ่าไข่ และตัวเห็บ เพื่อป้องกันโรคพยาธิเม็ดเลือด ติดต่อสอบถาม รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1944-5865

Read more