งานวิจัยสตรอว์เบอร์รี่โครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ (หนึ่งในสามบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่จากชาวอังกฤษ ชื่อนายคาลิโฟล ที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยชาวอังกฤษผู้นี้นำผลสตรอว์เบอร์รี่ที่เขาปลูกไว้เองนี้มาทำแยมสตรอว์เบอร์รี่ หลังจากนั้นท่านได้นำต้นสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้มานั้นปลูกไว้ที่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้

Read more

ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที่ได้ถวายงานและร่วมงานกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้ใช้ความรู้ที่ตนเรียนมาทางด้านไม้ผลเขตหนาว ช่วยงานโครงการหลวง ทำการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น สามารถปลูกในพื้นที่จำกัดและลดการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาชาวบ้านและสร้างรายได้เป็นพันล้านในปัจจุบัน “ตนเองได้ถวายงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และได้ถวายกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมชมโครงการหลวงต่างๆ และนี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่หาสุดมิได้ของตนเองและครอบครัว”

Read more