ผลิตภัณฑ์กะทิเติมน้ำตาลสำเร็จรูป

กะทิ เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารและขนมหวานท้องถิ่นหลากหลายชนิดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปในรูปกะทิกระป๋อง กะทิกล่องยูเอชที กะทิพาสเจอร์ไรส์ หรือกะทิผงสำหรับอาหารทั่วไป และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการส่งเสริมให้ครัวไทยสู่ครัวโลก เผยแพร่อาหารไทย ขนมไทยไปยังต่างประเทศ จึงเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับขนมหวานออกมาจำหน่ายเป็นกะทิสำเร็จรูปสำหรับขนมหวานที่มีการปรุงแต่งกลิ่น เช่น กะทิกลิ่นใบเตย กลิ่นอบควันเทียน รวมทั้งขนมหวานไทยแช่แข็งที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เช่น บัวลอยน้ำกะทิ ทับทิมกรอบน้ำกะทิ เป็นต้น

Read more