รายการวิทยุเรื่อง “ไก่ดำเคยู-ภูพาน”

ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้พัฒนาไก่ดำเคยู-ภูพานให้เหมาะสมกับการผ­ลิตในเชิงพาณิชย์ จนได้เป็น “ไก่ดำเคยู-ภูพาน” เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนต่อสภาพอากาศ ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร

Read more

ซุปไก่ดำ ผงสำเร็จรูปชงน้ำร้อนพร้อมดื่ม โดย ดร.โศรยา แสนเมือง

ซุปไก่ดำ ผงสำเร็จรูปชงน้ำร้อนพร้อมดื่ม ไขมันต่ำ ไม่เหม็นคาว เพิ่มสมรรถนะการทำงานของร่างกาย ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.0-4272-5042

Read more