ซุปแกงเลียงผงกึ่งสำเร็จรูปเสริมผงกล้วย

ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล และ คณะผู้วิจัย

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2942-8629 ต่อ 641905 E-mail: ifrots@ku.ac.th

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ” /กมลวรรณ แจ้งชัด

มันเทศ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีเส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้าแคโรทีน แอนโธไซยานิน สารประกอบฟีนอลิค เป็นต้น ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง”การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ”

บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง  การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ บทวิทยุโดย  วิทวัส ยุทธโกศา   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -เพลงประจำรายการ- สวัสดีครับ

Read more