รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ ผลงาน : ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด คณะผู้วิจัย 1. นายธนภูมิ มณีบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์) 2. นางสุวรรณา กลัดพันธุ์

Read more