ข่าวพัสดุ

  เอกสารแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ประกาศประกวดวราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

Read more

สวพ.มก. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)

Download รายละเอียดแนบท้าย  

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จากงบลงทุน เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)

Download รายละเอียดแนบท้าย  

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2

Download : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

Read more