สวพ.มก. ร่วมงานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. พร้อมบุคลากร วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ

Read more