จงอยปากล่างเทียมในนกกาฮัง

       นกกาฮังได้รับการช่วยเหลือจากการล่าของพรานป่ในเขตป่าทางภาคตะวันตกของประเทศ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ หน่วยสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สัตวแพทยในมีการรักษาประคับประคองอาการ ร่วมกับการทำปากล่างเทียมเพื่อให้นกสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทางสัตวแพทย์ได้ปรึกษาคณะผู้วิจัยเพื่อทำการออกแบบปากนกกาฮังที่สามารถใช้ได้นาน ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ โดยการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเครื่อง CT scan และทำการออกแบบ

Read more