บอระเพ็ดแคปซูล โดย ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์

ช่วยลดเบาหวาน ลดความดันโลหิตสูง ลดคอเลสเตอรอล ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ โทร. 08-9828-7987

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์เเละชีววิทยา

  ผลงานเรื่อง  วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย จาก สภาวิจัยเเห่งชาติ  คณะผู้วิจัย รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) น.ส.ศลิษา สุวรรณภักดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) -> รายละเอียด

Read more

รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

  หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ผลงาน : งานประดิษฐ์ชื่อเรื่อง Broiler ration plus Curcuma longa extracts

Read more