ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัยฯ

ประกาศ สวพ.มก. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจแก้ไขแล้วเสร็จ ของโครงการ “การเพิ่มจำนวนต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” (โครงการแปลเปเปอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

Read more