ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “ผำและแหนเป็ด: พืชวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจบีซีจี” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “ผำและแหนเป็ด: พืชวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจบีซีจี” วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco WebEx) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 21-23

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ในระหว่างวันที่ 8 – 9

Read more