ขอเชิญเยาชนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 28”

คุณสมบัติของเยาวชน นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวนประมาณ 60 คน กำหนดการ วันเสาร์ที่ 4 ถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 จำนวน

Read more