คู่มือการเรียนรู้ชนิดไม้ต้นในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0169 ต่อ 216 E-mail: chakrit.n@ku.ac.th

Read more

Rice สาระ Application การปลูกข้าว โดยผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และทีมวิจัย

Rice สาระ Application ที่เกี่ยวกับข้าวและการบันทึกต้นทุนการผลิตข้าวสำหรับสมาร์ตโฟน โดยมีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกและตรวจสอบต้นทุน กำไร ของการทำนาในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และ ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

Read more