อากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กล่ำพล

อากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง ช่วยในการสำรวจการเติบโตของพืช โดยถ่ายภาพทางอากาศ ควบคุมความสูงและรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติ สามารถส่งภาพแบบ Real time ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8555 ผลงานวิจัย อาจารย์ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more