รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ เข้าร่วมการประกวด “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมการประกวด “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Business Plan toward ASEAN)” ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Read more

สวพ.มก. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “นโยบายรัฐ และความยั่งยืน” คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ “นโยบายรัฐ และความยั่งยืน”  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยมีหัวข้อผลวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบนโยบายรัฐที่ผ่านมา ทั้งโครงการรับจำนำข้าว และค่าแรงขั้นต่ำ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์

Read more