สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลและส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

Read more

แสดงความยินดี รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine”

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผลไม้ไทย ภาคเช้า พูดคุยเล่าเรื่อง “เกษตรศาสตร์กับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดย อาจารย์มาลัย เมืองน้อย

Read more

ประชุมสัมมนา เครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN) มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read more

ขนมจีนแห้งกาบาสูง พร้อมน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป โดย ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

ขนมจีนแห้งกาบาสูง พร้อมน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้จุลินทรีย์ผลิตสารกาบาในกระบวนการหมัก และมีสมุนไพรเครื่องเทศที่มีสารแอนติออกซิแดนท์ สามารถเก็บได้นาน 1 ปี สะดวกในการพกพา พร้อมรับประทานภายใน 3 นาที ติดต่อได้ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5021

Read more

การผลิตครีมเทียมน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ทางเลือกในการนำคุณค่าน้ำมันรำข้าวสู่ผู้บริโภค

การพัฒนาครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวด้วยการเอนแคปซูเลชันเพื่อคงคุณค่าของสารสำคัญในน้ำมันรำข้าว ผลงานของรศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวคุณรัชนี เจริญ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Science and Technology จาก University of GEORGIA ซึ่งมีความชำนาญด้าน Consumer

Read more

การแปรรูปไข่ขาวจากไข่เป็ด

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MMVYIwmEYdY[/youtube] บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง  “การแปรรูปไข่ขาวจากไข่เป็ด” บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ …………………………………………………………………………………………………………………………  -เพลงประจำรายการ-   สวัสดีค่ะ

Read more