ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และประจงเวท สาตมาลี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทรศัพท์  0-2942-8629

Read more

ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วในน้ำร้อน

ข้าวเหนียวมูนสด ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาสั้น ข้าวแข็งตัวเร็ว และหืนง่าย ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ และทีมวิจัย จึงได้คิดค้นนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วในน้ำร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนแห้งที่สามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้สามารถผลิตจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

Read more

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป โดยดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ และทีมนิสิตปริญญาตรี

ข้าวเหนียวมูนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอายุการเก็บรักษาสั้น ข้าวแข็งตัวเร็วและหืนง่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป จึงเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้เป็นข้าวเหนียวมูนแห้งสามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 1 ปี วิธีการรับประทานเพียงเติมน้ำร้อน90 C ให้ท่วมข้าว ปิดฝาถ้วยทิ้งไว้นาน 7 นาที จะได้ข้าวเหนียวมูนร้อนๆ หอมกรุ่นรับประทานได้ทันที มีความอร่อย กลิ่นหอม รสชาติดี และข้าวนุ่มเหนียว สามารถรับประทานกับมะม่วงฟรีซดรายคืนรูปโดยแช่ในน้ำ 1 นาที หรือรับประทานกับสังขยา โดยต้มผลิตภัณฑ์สังขยาผงในน้ำเดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น ผลิตภัณฑ์นี้เตรียมง่ายและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค เหมาะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอบถามได้ที่ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5020

Read more