ข้าวฟ่างเมล็ดพันธุ์ KU 902

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 06-1558-5280

Read more

ข้าวฟ่างหางกระรอก (Foxtail millet)

ธำรงศิลป โพธิสูง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 08-1576-5702

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://corn-sorghum39.doae.go.th/ สอบถามโทร.0 2940 6124

Read more

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยที่ http://doa.go.th/fcri สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 3930

Read more

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

  รางวัลเข็มทองคำ ปขมท. (ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ.2551 ด้านวิชาชีพดีเด่น ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ >> รายละเอียด

Read more