แคปซูลสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอก

โดย ผศ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก

ผศ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ข้าวกล้องงอก หรือข้าวงอก โดยผ่านการเพิ่มปริมาณสารอาหารและสารสกัดหยาบ นำมาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ จนได้เป็นแคปซูลสารสกัดข้าวกล้องงอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ชะลอ และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

Read more