แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก

ผศ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี จากภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ข้าวกล้องงอก หรือข้าวงอก โดยผ่านการเพิ่มปริมาณสารอาหารและสารสกัดหยาบ นำมาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ จนได้เป็นแคปซูลสารสกัดข้าวกล้องงอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ชะลอ และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

Read more

สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก โดย รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด

สังขยาแผ่น จากแป้งข้าวกล้องงอก มีกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริค (กาบา) ทำหน้าที่เป็นสารสืื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ติดต่อได้ที รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5004

Read more

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ  “ผลงานเด่น สวก.”  แก่คณะวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม รวม 10 รางวัล ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีผลงานจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 เรื่อง ได้แก่  1.โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

Read more