เครื่องสีข้าวส่วนบุคคล

เครื่องสีข้าวส่วนบุคคล มีขนาดเล็กกะทัดรัด และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพสามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ซึ่งการทำงานสามารถสีข้าวเปลือกได้ 300 กรัมต่อครั้ง ข้าวขาว 180 กรัมต่อครั้ง และสามารถปรับแต่งข้าวได้ตามความต้องการ ใช้ไฟ 220V 10A 1เฟส ซึ่งการทำงานแต่ละครั้งจะมีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more

เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพกพา โดย รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย

เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพกพา มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ขนาด 125x300x50 มิลลิเมตร ใช้กำลังไฟไฟ้า100 วัตต์ 220 โวลล์ สามารถทำงานได้ครั้งละ 400-500 กรัม หากเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที และสามารถรองรับข้าวกล้องได้หลายสายพันธุ์

Read more

เครื่องสีข้าวพร้อมพา โดยรศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย

เครื่องสีข้าวพร้อมพา สามารถสีข้าวเปลือกและข้าวกล้องหลายสายพันธุ์ ใช้กำลังไฟฟ้า 100 วัตตฺ์ 220 โวลต์ ทำงานได้ครั้งละ 400 – 500 กรัม ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more