ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์

รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และคณะทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้พัฒนาและออกแบบขาไถระเบิดดินดานที่มีความทนทานต่อการกระแทกกับหินและรากไม้ขนาดใหญ่ในดิน สามารถยกตัวหนีสิ่งกีดขวางได้ด้วยการใช้แหนบสปริงที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหาการอัดแน่นของดินหรือกำจัดด้วยการไถระเบิดดินดาน แต่ไถระเบิดดินดานที่มีอยู่มักมีปัญหาการใช้ shear bolt ในการป้องกันการเสียหายของขาไถ เนื่องจากสภาพดินที่แข็งแรงและมีสิ่งกีดขวางในดินทำให้ shear bolt ขาดบ่อย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเกษตรกร

Read more

ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์

ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์นี้ ประกอบด้วยขาไถที่ยึดกับแขนยึดขาไถ โดยแขนยึดขาไถนี้จะหมุนได้ ที่ปลายติดกับประกับล่างที่ใช้ยึดกับโครงไถระเบิดดินดาน ที่ปลายแขนยึดขาไถอีกด้านหนึ่งจะมีขาไถยึดติดแน่นอยู่ด้วยน๊อต 2 ตัว และมีจุดยึดกับชุดแขนยันขาไถ ชุดแขนยันขาไถนี้มี 2 ชิ้น โดยทั้ง 2 ชิ้นนี้ยึดติดกันด้วยสลักและหมุนได้ และส่วนปลายที่เหลือของชิ้นส่วนที่หนึ่งยึดติดกับแขนยึดขาไถ ด้วยสลักและหมุนได้ และส่วนปลายที่เหลือของชิ้นส่วนที่สองติดกับประกับบนที่ใช้ยึดโครงไถด้วยสลักและหมุนได้ แหนบสปริงรถยนต์จะติดอยู่กับหูแหนบที่ร้อยอยุ่กับจุดหมุนของแขนยึดขาไถที่ติดกับประกับล่าง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของแหนบสปริงยึดกับหูแหนบที่ร้อยอยู่กับสลักที่อยู่ในร่องของชิ้นส่วนที่หนึ่งของชุดแขนยันขาไถ โดยมีกลไกปรับเร่งแหนบให้สามารถดันแขนยันขาไถไว้ไม่ให้พับลง แรงที่ยันขาไถไว้ไม่ให้เคลื่อนที่เกิดจากการปรับตัวเร่งแหนบและตัวปรับที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนที่สองของแขนยันขาไถ เมื่อแรงที่ปลายขาไถเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ แขนยันขาไถจะพับลง ทำให้แขนยึดขาไถหมุนและยกขาไถขึ้น และเมื่อขาไถถูกยกพ้นพื้น แหนบสปริงรถยนต์จะดันแขนยันขาไถให้กลับสู่แนวเดิม และดันขาไถให้เคลื่อนที่ลงกลับสู่ตำแหน่งเดิม สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0 3435 1896

Read more