สวพ.มก. จัดงาน”ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการ “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2561 และกิจกรรม กิฬาสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งการให้โอวาทและให้พรปีใหม่ ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหาร ร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ร่วมกัน กิจกรรมจับฉลากและการแสดงจากบุคลากร จัดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม

Read more

ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561” กิจกรรมในงาน ตอนเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตร จากนั้นร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยงในธีมงานวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม

Read more

“สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 ” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ มีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และเลี้ยงขอบคุณบุคลากร

Read more