เครื่องดื่มเจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน รสลิ้นจี่

ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503, 1512 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

การใช้ขมิ้นและไคโตซานเป็นสารตกแต่งในสิ่งทอเพื่อต้านจุลินทรีย์และป้องกันรังสียูวี

ด้วยเหตุนี้ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ (ซื่อสัตย์) และผศ.ดร.พรทิพย์ แซ่เบ๊ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันทำการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาสารตกแต่งสำเร็จที่มาจากธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำขมิ้นและไคโตซานมาใช้เป็นสารตกแต่งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษด้านการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตและจุลินทรีย์

Read more