รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ร่วมแสดงความยินดีงานสัมมาทิฐิ “กิ่งนนทรีสีทอง 2558”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญ แก่นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในงานสัมมาทิฐิ “กิ่งนนทรีสีทอง 2558” ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

Read more