การเพิ่มมูลค่ากาแฟอราบิก้าโดยวิธีการแปรรูป

นายสันติพงษ์ วงมีแก้ว  สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-8633-5071

Read more

การผลิตกาแฟภูทับเบิก จากต้นสู่แก้ว

วีระยุทธ แสนยากุล
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-4368-5417

Read more

การผลิตกาแฟ จากต้นสู่แก้ว

นายวีระยุทธ แสนยากุล

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 084-368-5417 E-mail: weerayut.s@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์ AWAKEN Citrus Sparking Coffee กาแฟผสมน้ำผลไม้และโซดา

ดร. สิชญา สิทธิพจน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทร. 0-2562-5020

Read more

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

  เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟได้ออกแบบ และการสร้างเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบถังหมุน มีกำลังการผลิตที่ 200 กรัมสารกาแฟต่อการคั่ว 1 ครั้ง โดยเครื่องคั่วกาแฟใช้ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ มีถังคั่วเมล็ดกาแฟทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร ภายในถังมีครีบ

Read more

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

อาจารย์สยุมพร รัตนพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3428-1098

Read more