เครื่องเพาะถั่วงอก ขนาดครอบครัว โดย รศ.มนตรี ค้ำชู

เครื่องเพาะถั่วงอก ขนาดครอบครัว ปลอดภัยจากสารเคมี ประหยัด สะดวก ใช้หลักการกาลักน้ำในการควบคุมเวลา ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.มนตรี ค้ำชู ภาพวิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-5449-5552

Read more