น้ำมะขามป้อม ดื่มดี วิตามินซีสูง

ผลไม้หลายๆชนิดที่มีวิตามินซี ต้องรับประทานสด เพราะวิตามินซีจะลดลงและเสื่อมสลายไปตามระยะเวลา หรือเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการแปรรูป แต่วิตามินซีที่พบในมะขามป้อมมีความคงตัวสูงมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น สามารถรักษาคุณค่าไว้ได้นาน ไม่เสื่อมสลายแม้ผ่านความร้อนจากกระบวนการแปรรูป

Read more