การเพิ่มศักยภาพกล้วยไม้ประดับไทย โดย ผศ.พัชรียา บุญกอแก้ว

กล้วยไม้นับว่าเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการส่งออกไปสู่ตลาดโลก
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย เป็นผลงานของ ผศ.พัชรียา บุญกอแก้ว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Read more