เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน โดย ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน ช่วยคำนวณหาปริมาณการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ประมวลผลการทำงานผ่านหน้าจอ LED ส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่ผู้รักสุขภาพ ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-5258

Read more