เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ สามารถผลิตได้ 200 ชิ้น/ชั่วโมง โดยใช้การอัดแรงดันสูง และความร้อนสูงทำให้แป้งสุกโดยไม่ใช้น้ำมัน การสิ้นปลืองพลังงานต่ำ ลดต้นทุนการผลิต สามารถเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาได้ง่าย ติดต่อได้ที่ กฤษณะ เต็มตระกูล ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more