นวัตกรรม พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมจากพืช

ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนา การผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพชนิดอื่นที่มีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูงกว่าหรือมีความไม่ชอบน้ำมากกว่า

Read more