กัญชาพืชเศรษฐกิจใหม่ กับการปลูกในระบบปิด

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0588

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5819

ว่าที่ร้อยตรีโรจนพงศ์  ไชยสิทธิ์  (นักวิชาการเกษตร)ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1016-2351

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การปลูกและเกี่ยวกับมันฝรั่ง “

มันฝรั่ง เป็นพืชล้มลุกนะ อยู่ในตระกูล พริก มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ ลักษณะลำต้นตรง จะแตกกิ่งก้านมีความสูงอยู่ระหว่าง 50 – 100 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นโดยทั่วไป

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “การปลูกกะหล่ำปลี”

กะหล่ำปลีเป็นพืชผักที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทวีปยุโรป ปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานมากกว่า 60 ปี มีการนำพันธุ์กะหล่ำปลีทนร้อนเข้ามาปลูก ทำให้ในปัจจุบันสามารถปลูกกะหล่ำปลีได้ตลอดทั้งปี

Read more

มะพร้าวน้ำ (ไม่) หอม…?

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นตระกูลเดียวกับปาล์มส่วนประกอบของมะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ ส่วนกะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น โคมไฟกะลามะพร้าว ทัพพีกะลามะพร้าว ของเล่น งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่ามะพร้าวเป็นไม้มงคลยังอีกด้วย

Read more

การปลูกเผือก

เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่สำคัญอีกพืชหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาดดี และปัจจุบันเผือกกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วยครับ

Read more

ไม้ตะกู…ไม้เศรษฐกิจของไทย

[mejsvideo autoplay=”true” src=”http://www3.rdi.ku.ac.th/radio/14-05-11.wmv” height=”360″] ออกอากาศ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ -เพลงประจำรายการ- สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ พบกันอีกครั้งกับรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”  ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์

Read more