สวพ.มก. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 รศ.ดร.ธงชัยสุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558 “R2R” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Royal river Hotel

Read more