ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์” การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไปได้ถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.  ถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco Webex Breakout session: session

Read more

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions” สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions” วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 10.45 น.  ถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco

Read more

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” (Next normal fisheries: Global-Local = “Glocal” perspectives from Insiders) การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การประมงวิถีถัดไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” (Next normal fisheries: Global-Local = “Glocal” perspectives from Insiders) วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00

Read more