เครื่องดื่มผักผลไม้ผสมจิงจูฉ่าย

ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5007

Read more

น้ำมะขามป้อม ดื่มดี วิตามินซีสูง

ผลไม้หลายๆชนิดที่มีวิตามินซี ต้องรับประทานสด เพราะวิตามินซีจะลดลงและเสื่อมสลายไปตามระยะเวลา หรือเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการแปรรูป แต่วิตามินซีที่พบในมะขามป้อมมีความคงตัวสูงมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น สามารถรักษาคุณค่าไว้ได้นาน ไม่เสื่อมสลายแม้ผ่านความร้อนจากกระบวนการแปรรูป

Read more